Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

REFORMES I REHABILITACIONS

A Serra Construccions disposem d´un equip de professionals amb una llarga experiència en el món de la rehabilitació i restauració, i establim col.laboracions amb les millors empreses especialitzades del sector.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

MILLORAR L´ESTAT ACTUAL D´HABITATGES

Si s´analitza el parc actual d´habitatges es constata que és força antic, en aquest sentit, la rehabilitació d´edificis pren rellevància i la introducció de criteris energètics és clau per adaptar-los a les demandes de confort tèrmic actuals.

ESTALVI D´UN 30-35% EN CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT

Un dels aspectes fonamentals per aconseguir l´eficiència energètica a la construcció és millorar l´aïllament tèrmic, reduint el consum energètic fins a un 30-35% en el consum de calefacció i d´aire condicionat.

MILLORAR L´ESTAT ACTUAL D´HABITATGES

En el cas de les rehabilitacions, l´aïllament per a l´exterior és la solució ideal per resoldre els problemes tèrmics ja que evita treballs a l´interior de l´habitatge, evita la formació d´humitats a les parets més fredes, comporta una dràstica disminució de pèrdues de calor de l´envoltant, afegeix una protecció extra a l´edifici i, sobretot, proporciona un major confort a la vivenda.

QUINS SERVEIS OFERIM?

  • Rehabilitació de façanes.
  • Impermeabilització de cobertes.
  • Reformes interiors de vivendes.
  • Rehabilitacions de patis interiors.
  • Rehabilitacions d´escales i vestíbuls.