Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

OBRA NOVA

A Serra Construccions comptem amb una àmplia experiència en la realització de projectes d'obra nova. Amb nombrosos projectes realitzats dins del camp de l’edificació, som capaços d’abordar projectes de qualsevol quantia amb la màxima garantia.

QUINS SERVEIS OFERIM?

  • Construcció d’habitatges unifamiliars.
  • Construcció d’habitatges plurifamiliars.
  • Construcció de naus industrials.