blog_rehabilitar

Per què i quan rehabilitar una finca?

Per què rehabilitar/restaurar?

El pas dels anys, les agressions atmosfèriques i humanes deterioren els edificis. Aquest deteriorament n’afecta les condicions d’habitabilitat, confort, estètiques i de seguretat, generant riscos de despreniment a la via pública o a finques veïnes. Si no hi ha un manteniment i una anticipació al deteriorament , les lesions produïdes poden convertir-se en patologies greus, riscos i costos elevats de reparació.
Els edificis cal entendre’ls en el seu context, realitzant estudis previs que donin les claus de com s’ha construït i com han evolucionat al llarg dels anys, ja que són plens d’elements peculiars únics que cal tractar amb molta cura i responsabilitat per reparar el seu deteriorament i restaurar el seu estat original amb tècniques i materials tradicionals compatibles amb la seva essència arquitectònica.
La rehabilitació d’un edifici ens aportarà:

  • Garantia de durabilitat i seguretat de l’edifici.
  • Millora del confort i reducció del consum energètic.
  • Evita la devaluació de l’edifici i incrementa el seu valor patrimonial.
  • Evita que les patologies empitjorin i generin rehabilitacions més cares.

Quan s’hauria de rehabilitar una finca?

Des de l’entrada en Vigor del Real Decret del ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis), cal que els edificis amb una antiguitat superior a 40 anys compleixin amb la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). Amb aquest Decret, la propietat està obligada per Llei (Llei de Dret de l’Habitatge i RD del ITE) a contractar un Tècnic per a certificar la solidesa de l’edifici davant de l’Administració Pública, i a reparar aquells defectes que presenti l’edifici.

Preguntes freqüents

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Guia manteniment integral d’edificis